Hakkımızda

İç Denetim Merkezi, ismini temel faaliyet alanından alan, hizmetlerinin odağında iç denetim fonksiyonu olan ve iç denetimle ilişkili risk yönetimi, kontrol sistemi ve kurumsal yönetim alanlarında denetim ve danışmanlık hizmeti sunan gelişim odaklı, yenilikçi bir kuruluştur.

Türkiye’de ilk outsource iç denetim ve danışmanlık hizmetini vermek üzere kurulan ve 2001-2010 yılları arasında faaliyet gösteren “DOSA İç Denetim Hizmetleri” kurucu ortağı Ali Rıza EŞKAZAN yönetiminde 2010 yılında kurulan İç Denetim Merkezi, hizmetlerini iç denetimin güvence ve danışmanlık fonksiyonu kapsamında, alanında uzman danışmanlar ile geniş bir yelpaze çerçevesinde yerine getirmektedir.

Uluslararası normların ülkemizde yerleştirilmesini, hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak benimseyen İç Denetim Merkezi, saha tecrübesini uluslararası standartlar ile harmanlayarak müşteri ve çözüm odaklı yaklaşım ile hizmetlerini yerine getirmektedir.

Sunduğu hizmetlerde sektörel bir ayrım gözetmeyen İç Denetim Merkezi, KOBİ ölçeğinden Grup Şirketleri ve Holding yönetimlerine kadar, özellikle; İmalat ve Sanayi, Otomotiv, Lojistik, Turizm ve Otelcilik, Dayanıklı Tüketim Malları, Perakende Satış Zincirleri, İnşaat ve Gayrimenkul, Sağlık, Eğitim, Telekomünikasyon, Serbest Bölge İşletmeleri, Gıda ve Tekstil sektörlerine ilişkin risklere odaklanarak denetim ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir.


Vizyonumuz

Ülkemizde uluslararası standartlarda denetim ve danışmanlık hizmeti üreterek iç denetim mesleğinin lideri ve merkezi olmak.


Misyonumuz

İç denetimin uluslararası tanımı kapsamında iç kontrol, kurumsal yönetim ve risk yönetimi gibi ilgili alanları da kapsamak üzere iç denetime yönelik danışmanlık ve denetim hizmetlerini bütünsel bir yapı içerisinde ve tek bir çatı altında sunmak.

İç denetimi hiç uygulamamış ancak ihtiyacını duyan organizasyonlar ile iç denetim seviyesini geliştirerek mükemmelleştirmek isteyen organizasyonlar bandında, her seviye için, ihtiyaca göre özelleştirilmiş çözümler üretmek / hizmet sunmak.


Değerlerimiz

• Öncü ve lider
• Yenilikçi ve sürekli gelişim odaklı
• Katma değer yaratan
• Müşteri önceliklerine önem veren
• Uygulanabilir çözümler üreten
• Ekip çalışması ve takım ruhuna bağlı
• Etik hassasiyeti taşıyan
• Sırdaşlık prensibini benimseyen


Kurucumuz ALİ RIZA EŞKAZAN

1966 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü Yüksek Lisans programını “Türkiye’de Konsolide Bütçe Harcamalarının Seyri 1962-1989” konulu tezini vererek tamamladı. 1992-1996 yılları arasında dil eğitimi ve çeşitli araştırmalar için İngiltere’de bulundu.

Profesyonel iş hayatına mali müşavirlik firmasında başladı, uygulama ve kontrol yöneticiliği görevlerinde bulundu. Daha sonra Bosch&Siemens&Profilo Grubunda İç Denetçi görevini müteakip Profilo Holding İç Denetim Koordinatörlüğü’ne atandı. Aynı zamanda Profilo Eğitim Vakfı Genel Sekreterliği görevini de yürüten EŞKAZAN, 2001 yılında Türkiye’nin ilk outsource iç denetim ve danışmanlık hizmetini veren firması “DOSA İç Denetim Hizmetleri”nin kurucu iki ortağından biri oldu.

İç denetim mesleğinin uluslararası standartlarda yerleştirilmesine yönelik birçok firmada denetim departmanının kurulması ve geliştirilmesi amacıyla hizmetler sundu.

Yurtiçi ve yurtdışı denetimlerin yanı sıra özel kesim, kamu kesimi ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitimler veren Ali Rıza EŞKAZAN’ın denetim mesleğine yönelik yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.

Ali Rıza Eşkazan, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) üyesidir.