Kobi'ler Bankaların Ardından İç Denetçilere Yöneldi

Kurumsallaşmak isteyen ve mevcut işini daha da geniş alana yaymak isteyen KOBİ'ler bankaların ardından soluğu iç denetçilerde almaya başladı. Taleplerin yoğunluğunu gören denetçiler de KOBİ'lere özel hizmet paketleri açıyor.

Konuttaki Büyüme Yeni Bir İş Alanı Açtı Outsource

Yapı firmaları, yüksek adetli konutların üretiminde kendi ekibi yönetiminde birçok taşeron ile çalışmak yerine bir ya da birkaç ana yüklenici ile çalışmaya başlayınca, bu ana yüklenicilerin kontrol edilmesi gerekliliği de ön plana çıktı.

Çünkü inşaatı gerçekleştiren yapı firmalarının altına imza attığı birçok taahhüdü yerine getirmesi gerekiyor. Yapı firmaları da koşullar gereği, bu çalışmaları ana yüklenicileri ile birlikte gerçekleştiriyor. İşte bu süreçte, ana yüklenicilerin sorumluluğunda olan işlerde sıkıntı yaşamamak için; yapı firmaları artık outsource (dış kaynak) denetimi hizmeti alıyor.

Sözleşmeye Uygunluk Denetimleri
Deneyimli ekibi ile bu hizmeti vermekte olan İç Denetim Merkezi Kurucu Ortağı Ali Rıza Eşkazan, gerçekleştirdikleri çalışmaları şöyle özetledi:

"Yapı firmaları, ana yükleniciler ve alt yüklenicilere işleri, kendi standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmek üzere devrediyorlar. İşin buradaki standartlara uygun yapılmasının da mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. "Sözleşmeye Uygunluk Denetimi" adı altında verdiğimiz hizmetle, bu kontrolü gerçekleştiriyor, aksayan kısımları tespit ederek, yapı firmaları yönetimi ile paylaşıyoruz. Böylece işe, daha ilerlerken müdahale etme ve işi kendileri yapıyormuş gibi kontrol altına alma imkanı buluyorlar.

Yine aynı hizmet ile maliyetler, kontrol altına alınarak kayıpların/kaçakların minimuma indirilmesi sağlanıyor. Bu da yapı firmalarına hem işle ilgili bir rahatlık hem de ana yüklenicileri ile sorunsuz bir iletişim sağlıyor."

Konutta Yeni Trend Dış Kaynak Denetimi

Son Yıllardaki konut üretimindeki artış, birçok yeni iş alanını da beraberinde getirdi. Yapı firmaları, yüksek adetli konutların üretiminde kendi ekibi yönetiminde birçok taşeron ile çalışmak yerine, bir ya da birkaç ana yüklenici ile çalışmaya başlayınca, ana yüklenicilerin kontrol edilmesi öne çıktı.

Oteller Neden İç Denetim Hizmeti Almalı

İç denetim hizmeti günümüzde, ana faaliyeti ne olursa olsun, işletmeler için öncelikli bir ihtiyaca dönüştü. Özellikle; işletmelerin, yatırım, yenileme, büyüme, ortaklık, halka arz, satınalma, devir gibi hayati önem taşıyan süreçlerinde ortaya çıkan karmaşık yapının bilinmezleri, iç denetime duyulan ihtiyacı da artırıyor. Oteller ise hizmet yapıları en karmaşık ve hizmet kalitesinde en küçük aksamanın dahi tolere edilemediği işletmelerin başında geliyor. Operasyonel süreçlere ilişkin mali sonuçların büyüklüğü de göz önüne alındığında, oteller için iç denetime duyulan ihtiyacın önemi bir kat daha artıyor.

Lojistikte İç Denetim ve Önemi

Lojistik Sektöründe İç Denetimin Önemini Artıran Nedenler; Operasyonların Karmaşıklığı, Kontrol Alanlarının Fazlalığı, Koordinasyon Gerekliliğindeki Yoğunluk, Olası Risklerin Ortaya Çıktığındaki Etkisinin Büyüklüğü, Yatırım Sermayesinin Büyüklüğü, Detay Raporların Hazırlanmasındaki Güçlük ve Verilerin Güvenilirliği, Sektöre Özel Yazılımların Yetersizliği

Kobi'ler Sıkı Denetim Dönemi Başlattı

Küçük gibi görünen kayıplar, biriysel olarak bakıldığında büyük kayıplara neden olur." KOBİ büyüdükçe, hakimiyetini kaybetmek istemeyen patronlar iş yerlerinde sıkı denetim dönemi başlattı. Dışarıdan özel denetim ekipleriyle anlaşanlar, firmasını A'dan Z'ye incelettiriyor.

Her Ligin Kuralı Farklı

Kobi'ler büyüdükçe organizasyon genişledikçe patronları ortak bir korku sarıyor. O güne kadar herşey kontrol altına almaya her şeyi elinin altında hissetmeye alışmış patronlar bir anda işletmesine yabancılaşıyor. Olayların kontrolünün dışında seyrettiği hissine kapılan patron, bu süreçte genellikle daha çok çalışmayı seçer.

I. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Sempozyumu

24 Haziran 2011 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Konferans Salonu'nda gerçekleşen "I. ULUSAL LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ SEMPOZYUMU"nda İDM Kurucu Ortağı Ali Rıza EŞKAZAN "Lojistik Sektöründe İç Denetim ve Önemi" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Oteller Kontrol Etkinliğini Artırarak Kayıpları Azaltıyor

Artık günümüzde işletmelerin ana faaliyeti ne olursa olsun iç denetim fonksiyonuna ihtiyaç duyduğu muhakkaktır. Özellikle işletmelerin yatırım, yenileme ve işletme maliyetlerinin büyüklüğüne, büyüme sürecinde ortaya çıkan karmaşık yapının bilinmezleri eklendiğinde iç denetime duyulan ihtiyaç daha da artmaktadır. Gerek hizmetlerinin karmaşık yapısı ve hizmet kalitesinde en küçük aksamaların dahi tolere edilmemesi gerekse opersayonel süreçlere ilişkin mali sonuçların büyüklüğü göz önüne alındığında otellerde iç denetime duyulan ihtiyaç bir kat daha artmaktadır.

İç Denetim Merkezi otellerdeki bu ihtiyacı bir birine bağlı olmakla beraber iki farklı açıdan ele almaktadır.

1) Otellerin iç kontrol sistemlerini doğru ve etkin şekilde oluşturmasına destek verilmesi
2) Periyodik iç denetim uygulamaları ile otellerin süreçlerini iyileştirmelerine katkı sağlanması

İşletmeler; İç Kontrol Sisteminin temel unsurları olan Organizasyon Yapısı ve Yetkilendirme Sistemini, Politikaları ve Yazılı Prosedürlerini, İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemini, Muhasebe ve Finansal Kontrol Yapısını, Bütçe ve Yönetim Raporlama Sistemlerini ne kadar iyi seviyeye taşıyabilirler ise güçlü bir kontrol yapısına erişmede önemli yol kat etmiş olurlar. İç Denetim Merkezi de otellerin iç kontrol sistemini gözden geçirme ve eksiklerin belirlenmesi sürecinde yukarıda belirtilen temel unsurları göz önüne almaktadır.

Değerlendirme sürecinde; Konaklama ve Yiyecek & İçecek gibi temel faaliyetlerin yanı sıra Yönetim, Satış - Pazarlama, Satın Alma, Güvenlik Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Bilgi Sistemleri, İnsan Kaynakları, Mali İşler, Stok Yönetimi, Kalite Uygulamaları ve Gece Müdürlüğü gibi diğer faaliyetlerde ele alınmaktadır.

Gelişmiş ve güçlü bir İç Kontrol Sistemi ile otokontrolü sağlamış bir oganizasyon yapısı ve ekip çalışmasını güçlendirmiş uyumlu operasyonel faaliyetlerin elde edilmesinin yanı sıra operasyonel süreçlerden akan mali sonuçlarında etkin kontrolü sağlanır.

İç Denetim Merkezi otellerde en çok gelişim ihtiyacının Finansal Kontrol Etkinliğinin artırılması olduğunu düşünmekte ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır.

Oteldeki tüm birimler faaliyetlerini yerine getirirken yoğun bir çaba içerisindedir ve bu yoğunluk içerisinde gelir üretirken veya harcama yaparken işin yerine getirilmesi çok önemlidir, bazen veya çoğu zaman kontrol gereklilikleri arka planda kalmaktadır. İşte bu noktada gerçekten etkin bir finansal kontrol yapısına ihtiyaç bulunmaktadır.

Finansal Kontroller; Maliyet Kontrol, Gelirler Kontrol, Krediler Kontrol, Ödemeler Kontrol, Bütçe ve Raporlama olarak sıralanabilir.

İç Denetim Merkezi otellerin iç kontrol sistemini bütünü ile değerlendirerek gerek operasyonel gerekse finansal kontrol süreçlerine ilişkin kontrol eksikliklerini belirler ve bu eksikliklerin iyileştirilmesine yönelik olarak oluşturulacak aksiyon planına katkıda bulunur.

İç Denetim Merkezi her otelin ve/veya otel grubunun özelinde, işletmenin politika ve prosedürleri ile otelcilik alanındaki en iyi uygulamaları harmanlayarak oluşturduğu denetim programları ile iç denetim uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

İç denetim çalışmalarında otellerin her bir departman kırılımında kontrol seviyelerini belirten raporlama metodolojisi uygulanmaktadır. Puantaj esaslı raporlama metodolojisi ile otelin kontrol edilebilirlik yüzdesinin elde edilmesinin yanı sıra gruba dahil otellerin kontrol performanslarının mukayesesine de olanak sağlanmaktadır.

Puantaj esaslı raporlama metodolojisi aynı zamanda otellerin ve departmanların gelişimlerinin izlenebilmesine de ışık tutmaktadır.

Oteller Artık Puanla Denetlenecek

Türk turizm sektörü 2011 yaz sezonunu yeni bir hizmetle açtı. Uzun yıllardır turizm sektöründe iç denetim hizmeti veren İç Denetim Merkezi (İDM), sektörde ilk kez iç denetimden geçen otellere dönük puanlama sistemini hayata geçirdi. Gerçekleştireceği iç denetimler sonrasında her departman ve hizmete vereceği puanlarla otellerin adeta karnesini çıkaracak olan İDM, bu sistem sayesinde otellerin "ölçümlenebilir" işletmelere dönüşmesini de sağlamış olacak.

Puanlama sistemin, uluslararası zincir otellerin denetiminde uzun yıllardır kullanıldığına dikkat çeken İç Denetim Merkezi'nin kurucu ortaklarından Ali Rıza Eşkazan, "İDM benzer bir sistemi ilk kez yerel oteller için hayata geçirdi" dedi.

Peki sistem nasıl işleyecek? Sitem, yapılan denetimlerin ardından, ilgili otelin mutfağından çamaşırhanesine, cafesinden, alacarte restoranına kadar her departman ve hizmet kalemini ayrı ayrı puan verilmesini içeriyor. Böylece, her hizmet başlığı ve departmana verilen puanlar yatırımcısına, ilgili departman ve hizmet başlığı hakkında değerlendirme yapma fırsatı vermiş olacak. Sitemin, yatırımcı açısından önemli bir işlevi daha bulunduğuna dikkat çeken Ali Rıza Eşkazan, "Eğer söz konusu işletme zincir ise, bu sistem diğer otellerde de hayata geçirileceği için, her bir puan zincire bağlı diğer otellerle karşılaştırılabilecek. Bu da yatırımcıya önemli bir veri olacak" diye konuştu.

Oteller artık "ölçülebilir" işletmeler olacak Otellerin çok farklı departman ve hizmet birimlerini bir arada bulunduran kompleks yapılardan oluştuğuna dikkat çeken Ali Rıza Eşkazan, "Bir otelin kafesi kar ediyor mu? Oda fiyatları gerçekçi mi? Kayıp-kaçak kontrolü işliyor mu? Yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil sistemleri bir arada nasıl kontrol altında tutulabilir? Yatırımcı, bütün bu sorulara, iç denetim hizmeti sayesinde, bağımsız cevaplar bulmakla kalmayacak, aynı zamanda, puanlama sistemi ile işletmesi "ölçülebilir" olacak" diye konuştu.

Turizmde sirkülasyon çok, sadakat az İç denetim hizmetinin turizm sektöründe diğer tüm sektörlere göre çok daha kritik olduğunu belirten Eşkazan konuya ilişkin şunları ekledi: "Turizmde profesyonel yönetici sirkülasyonu çok fazladır. Bu anlamda "sadakat"in en zayıf olduğu sektör diyebiliriz. Üstelik üst düzey yöneticisi bir başka otele geçtiği zaman ekibini de alıp götürüyor. Bu durum, işletme ve hizmet bazında en kompleks yapılardan biri olan otellerde kurumsal yapının çok güçlü olması kadar, hazırlanan raporların da güvenilir, eksiksiz olmasını zorunlu kılıyor."

Konut Sektöründeki Büyüme, Yeni Bir Alan Daha Açtı.

Yapı firmaları, yüksek adetli konutların üretiminde kendi ekibi yönetiminde birçok taşeron ile çalışmak yerine bir ya da birkaç ana yüklenici ile çalışmaya başlayınca, bu ana yüklenicilerin kontrol edilmesi gerekliliği de ön plana çıktı.

Çünkü inşaatı gerçekleştiren yapı firmalarının altına imza attığı birçok taahhüdü yerine getirmesi gerekiyor. Yapı firmaları da koşullar gereği, bu çalışmaları ana yüklenicileri ile birlikte gerçekleştiriyor. İşte bu süreçte, ana yüklenicilerin sorumluluğunda olan işlerde sıkıntı yaşamamak için; yapı firmaları artık outsource (dış kaynak) denetimi hizmeti alıyor.

Sözleşmeye Uygunluk Denetimleri

Deneyimli ekibi ile bu hizmeti vermekte olan İç Denetim Merkezi Kurucu Ortağı Ali Rıza Eşkazan, gerçekleştirdikleri çalışmaları şöyle özetledi:

"Yapı firmaları, ana yükleniciler ve alt yüklenicilere işleri, kendi standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmek üzere devrediyorlar. İşin buradaki standartlara uygun yapılmasının da mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. "Sözleşmeye Uygunluk Denetimi" adı altında verdiğimiz hizmetle, bu kontrolü gerçekleştiriyor, aksayan kısımları tespit ederek, yapı firmaları yönetimi ile paylaşıyoruz. Böylece işe, daha ilerlerken müdahale etme ve işi kendileri yapıyormuş gibi kontrol altına alma imkanı buluyorlar.

Yine aynı hizmet ile maliyetler, kontrol altına alınarak kayıpların/kaçakların minimuma indirilmesi sağlanıyor. Bu da yapı firmalarına hem işle ilgili bir rahatlık hem de ana yüklenicileri ile sorunsuz bir iletişim sağlıyor."

İç Denetim Merkezi,ismini temel faaliyet alanından alan, hizmetlerinin odağında iç denetim fonksiyonu olan ve iç denetimle ilişkili risk yönetimi, kontrol sistemi ve kurumsal yönetim alanlarında denetim ve danışmanlık hizmeti sunan gelişim odaklı, yenilikçi bir kuruluştur.

Türkiye'de iç denetim ve danışmanlık hizmetini, outsource olarak ilk kez sunma hedefi ve 10 yıllık başarılı uygulama deneyimi sonrasında Ali Rıza Eşkazan yönetiminde kurulan İç Denetim Merkezi, hizmetlerini iç denetimin güvence ve danışmanlık fonksiyonu kapsamında, alanında uzman ulusal ve uluslararası danışmanlar ile geniş bir yelpaze çerçevesinde yerine getirmektedir.

Uluslararası normların ülkemizde yerleştirilmesini, hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak benimseyen İç Denetim Merkezi, saha tecrübesini uluslararası standartlar ile harmanlayarak müşteri ve çözüm odaklı yaklaşım ile hizmetlerini yerine getirmektedir.

İç Denetim Merkezi, yine bir ilk olarak özelleştirilmiş "İç Denetçi Tedarik Hizmeti" ile iç denetime yönelik yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının çözümüne destek sağlanmasını amaçlamaktadır.

Sunduğu hizmetlerde sektörel bir ayrım gözetmeyen İç Denetim Merkezi, KOBİ ölçeğinden Grup Şirketleri ve Holding yönetimlerine kadar özellikle, İmalat ve Sanayi, Otomotiv, Lojistik, Turizm ve Otelcilik, Dayanıklı Tüketim Malları, İnşaat ve Gayrimenkul, Sağlık, Eğitim, Telekomünikasyon, Serbest Bölge İşletmeleri, Gıda ve Tekstil sektörlerine ilişkin risklere odaklanarak denetim ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir.

Ali Rıza Eşkazan İle Ropörtaj İç Denetimde Mesleki Uzmanlık

1)İDM'nin yapısı hakkında bilgi verir misiniz?
İç Denetim Merkezi, ismini temel faaliyet alanından alan, hizmetlerinin odağında iç denetim fonksiyonu olan ve iç denetimle ilişkili risk yönetimi, kontrol sistemi ve kurumsal yönetim alanlarında denetim ve danışmanlık hizmeti sunan gelişim odaklı, yenilikçi bir kuruluştur.

Biz İç Denetim Merkezi olarak, hizmetlerimizi iç denetimin güvence ve danışmanlık fonksiyonu kapsamında, alanında uzman ulusal ve uluslararası danışmanlar ile geniş bir yelpaze çerçevesinde yerine getirmekteyiz.

Uluslararası normların ülkemizde yerleştirilmesini, hizmetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak benimseyerek, uzun yıllar sahada elde ettiğimiz tecrübemizi uluslararası standartlar ile harmanlayarak müşteri özelinde ve çözüm odaklı yaklaşım ile hizmetlerimizi yerine getirmekteyiz.

2)İDM olarak verdiğiniz hizmetlerden kısaca bahsedebilir misiniz?
İç denetimi hiç uygulamamış ancak ihtiyacını duyan firmalar ile iç denetim seviyesini geliştirerek mükemmelleştirmek isteyen firmalar bandında, her seviye için, ihtiyaca göre özelleştirilmiş çözümler üretmekteyiz.
İç Denetim fonksiyonunu henüz kurmamış organizasyonlar için Uluslararası Standartlara uygun bir yapıda anahtar teslimi İç Denetim Departmanını oluşturmakta ve çalışmaları gözeterek fonksiyonun etkinliğine, gelişimine ve sürekliliğine destek olmaktayız. Firma ihtiyaçları, ölçeği ve tercihleri göz önüne alınarak İç Denetim hizmetinin İç Denetim Merkezi tarafından dış kaynak kullanımı (outsource) olarak yerine getirilmesini de diğer bir natif olarak değerlendirmekteyiz.

İç Denetim Departmanı bulunmakla birlikte kadro yeterliliği, yetkinliği ve sonuçların etkinliğinde karşılaşan sorunların çözümüne yönelik olarak, İç Denetim Departmanı'nın yeniden yapılandırılması ve / veya geliştirilmesi konusunda eş kaynak kullanımı (co-source), teknik destek ve stratejik destek sağlanması ve eğitimler ile firmalara katkıda bulunmaktayız.

Ayrıca firmalara iç kontrol sistemi, risk yönetimi ve bilişim alanlarında denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Şirket yöneticilerine ve iç denetçilerin gelişimine yönelik eğitimler, konusuna göre özelleştirilmiş denetimler ile kurumsal gelişime yönelik destekleyici danışmanlık hizmetlerimizde diğer hizmetlerimiz olarak sıralanabilir.

3)İç denetim mesleğinin zorluklarından bahsedebilir misiniz?
İç denetim mesleğinin önündeki en önemli zorluklardan biri denetlenenlerin meslek üzerindeki "cezalandırıcı müfettiş" algısı olduğu söylenebilir. Bu algıyı kırmak için iç denetçilerin, iç denetimin temel amacının cezalandırmaktan ziyade kurumun faaliyetlerinin geliştirilmesi ve süreçlerin iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapan bir fonksiyon olduğunu denetlenenlere iyi ifade etmeleri gerekir. Bu ifade tabii ki sadece söylem ile sınırlı kalmamalı, uygulama da bu yönde olmalıdır. Diğer zorluklardan biri de iç denetimin kapsamının iyi anlaşılamaması olarak ifade edebilir. İç denetimin sadece mali sonuçların denetiminden ibaret olmadığını, yasa ve yönetmeliklere uygunluk ile operasyonların etkinliği ve verimliliğini de değerlendiren stratejik bir destek fonksiyonu olduğunun anlaşılması için kurum içerisinde özenli bir çaba sarf edilmelidir.

İç denetimin karşılaşacağı zorlukları aşmasında üst yönetimin sağlayacağı destek çok önemlidir. Kurumun en üst seviyesine bağlı çalışmayan ve yeterli desteği arkasına almayan bir iç denetim fonksiyonun bağımsız, objektif ve etkin sonuçlar üretebilmesinin zor olacağı muhakkaktır.

4)Diğer iç denetim firmalarından farklı olarak verdiğiniz hizmetler nelerdir?
İç Denetim Merkezi olarak faaliyete başlamadan önce ortağı olduğumuz ve şu anda faaliyetine son verdiğimiz eski firmamızda 2001 yılından beri outsource iç denetim ve danışmanlık hizmeti verdiğimizden söz etmek yerinde olacaktır. İç denetim odaklı bir hizmeti ilk kez ortaya koyduktan sonra ve 10 yıllık başarılı bir deneyim sonrasında çıtayı biraz daha yukarıya koymayı hedefledik.

Bu hedefin birinci basamağı, İç Denetim Merkezi olarak iç denetimin uluslararası tanımı kapsamında iç kontrol, kurumsal yönetim ve risk yönetimi gibi ilgili alanları da kapsamak üzere iç denetime yönelik danışmanlık ve denetim hizmetlerini bütünsel bir yapı içerisinde ve tek bir çatı altında sunmak olarak ifade edilebilir.

Diğer basamak olarak ise iç denetim mesleğinin çok önemli sorunlarından biri olarak gördüğümüz yetkin iç denetçi tedarikinde karşılaşılan zorlukların aşılmasına çözüm geliştirmek amacı ile "Özelleştirilmiş İç Denetçi Tedariki" hizmetini başlattık. Ülkemizde yine bir ilk olan bu uygulamayla firmaların ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyaçlarla en uygun adayların eşleştirilmesi yönünde hem şirketlere hem de adaylara butik yaklaşım ile hizmet sunmaktayız. Söz konusu hizmeti yerine getirirken, genel yetenek sınavı, yabancı dil sınavı ve kişilik testi ile, detaylandırılmış mülakat uygulamaları sonrası İç Denetim mesleğine yönelik bilgilendirme eğitimleri sunarak "Coaching" hizmeti ve "Mesleki Gelişim Saha Ziyareti" imkanı da dahil olmak üzere adaylara kariyer adımlarında destek olmayı hedeflemekteyiz.

5)Hizmet verdiğiniz sektörler nelerdir? İç denetim hizmetine ağırlıklı olarak ihtiyaç duyan sektörler nelerdir?
Her sektörün kendine özgü dinamikleri olduğu gibi, farklı risklerden de etkilenmesi doğaldır. Firmaların tümünün sektör gözetmeksizin iç kontrol sistemlerini güçlendirmeye ve iç denetim uygulamalarına ihtiyaçları bulunmaktadır.

Bu çerçevede sunduğumuz hizmetlerde sektörel bir ayrım gözetmeksizin, KOBİ ölçeğinden Grup Şirketleri ve Holding yönetimlerine kadar özellikle, İmalat ve Sanayi, Otomotiv, Lojistik, Turizm ve Otelcilik, Dayanıklı Tüketim Malları, İnşaat ve Gayrimenkul, Sağlık, Eğitim, Telekomünikasyon, Serbest Bölge İşletmeleri, Gıda ve Tekstil sektörlerine ilişkin risklere odaklanarak denetim ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmekteyiz.

6)Sizce firmalar neden iç denetime önem vermelidirler?
Günümüz küresel iş çevresinin değişen dinamikleri paralelinde İç Denetim fonksiyonunun rolü, mali sonuçların ve prosedürel uygunlukların değerlendirilmesinden üst düzey kararların alınması, organizasyonun risklere karşı korunması ve kontrol sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayan bir yapıya doğru değişim göstererek üst yönetime stratejik destek olma yönünde değişmekte ve gelişmektedir.

Yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip denetim kadrosu bulunmayan firmalar birçok riskle karşı karşıya kalmakta ve bunlara karşı zamanında ve yeterli seviyede önlemlerin alınması konusunda sıkıntı yaşayabilmektedirler. Objektif ve bağımsız bir iç denetim faaliyeti, iç kontrol sistemi ve risk yönetimi süreçlerinin tasarlanması ve uygulanmasındaki etkinliği değerlendirirken, sistematik ve disiplinli bir yaklaşım ile yönetime ve yönetim kuruluna destek olmaktadır.

Finansal açıdan başarısızlığa düşen birçok şirketten alınan ders göstermiştir ki iyi yönetişim, risk yönetimi ve iç kontroller bir şirketin başarısı ve uzun ömrü için gereklidir. Tarafsız ve objektif bakış açısı ile tasarlanan bağımsız bir iç denetim faaliyeti şirkete ve yönetime önemli ölçüde destek ve güvence sağlamaktadır.

7)Genellikle karıştırılan iç denetim ile bağımsız denetim, mali denetim ve kalite denetimi arasındaki farkı açıklayabilir misiniz?
Bağımsız denetim halka açık şirketlerin uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğu açısından, mali denetim ise belli bir ciro üzerindeki şirketlerin Türk Vergi Mevzuatına uygunluğu açısından denetlenmesi olup, denetim yetkisinin kaynağı yasal mevzuattır. Kalite denetimi ise ağırlıklı olarak üretim ve hizmet süreçlerinin mükemmelleştirilmesine odaklanarak belirli uluslararası standartlara uygunluğun denetlenmesidir.

İç denetim, şirket yönetim kuruluna veya denetim komitesine bağlı olarak herhangi bir yasal zorunluluk olmaksızın yerine getirilen, sadece mali sonuçları değil, yasa ve yönetmeliklere uygunluk ile operasyonların etkinliği ve verimliliğinin denetlenmesini de kapsamına alan uygulamalardır. İç Kontrol Sisteminin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ile birlikte mevcut ve potansiyel risklerin firma hedefleri ve operasyonlar üzerinde yaratacağı etkilerin incelenmesi de iç denetimi diğer denetimlerden ayıran özellikler olarak ortaya çıkmaktadır.

Lojistik Sektöründe İç Denetim Ama Hangisi

Şirketler için iç denetim en önemli konulardan biri. Böyle olunca da iç denetim uzmanlığı özellikle son yıllarda yıldızı parlayan mesleklerden biri oldu. Yeni mezun iç denetçi adaylarına yol ve hedeflerini belirlemede de yardımcı olan İDM, lisans eğitimlerini bitirmek üzere olan veya bitirmiş ve iç denetim uzmanı olmak isteyenlere mesleğe başlamadan önce tecrübeli bir yaklaşım ile değerlendirmeler yapıp bu mesleğe hazırlanmaları için destek oluyor.

Otellere Puanla Denetleme

Uzun yıllardır turizm sektöründe iç denetim hizmeti veren İç Denetim Merkezi (İDM), iç denetimden geçen otellere dönük puanlama sistemini hayata geçirdi.

Gerçekleştireceği iç denetimler sonrasında her departman ve hizmete vereceği puanlarla otellerin adeta karnesini çıkaracak olan İDM, bu sistem sayesinde otellerin ? ölçümlenebilir? işletmelere dönüşmesini de sağlamış olmayı amaçlıyor.

Puanlama sistemin, uluslararası zincir otellerin denetiminde uzun yıllardır kullanıldığına dikkat çeken İç Denetim Merkezi?nin kurucu ortaklarından Ali Rıza Eşkazan, ?İDM benzer bir sistemi ilk kez yerel oteller için hayata geçirdi.? dedi.

Sistem nasıl işleyecek?
Sistem, yapılan denetimlerin ardından, ilgili otelin mutfağından çamaşırhanesine, cafesinden, alacarte restoranına kadar her departman ve hizmet kalemini ayrı ayrı puan verilmesini içeriyor. Böylece, her hizmet başlığı ve departmana verilen puanlar yatırımcısına, ilgili departman ve hizmet başlığı hakkında değerlendirme yapma fırsatı vermiş olacak. Sitemin, yatırımcı açısından önemli bir işlevi daha bulunduğuna dikkat çeken Ali Rıza Eşkazan, ?Eğer söz konusu işletme zincir ise, bu sistem diğer otellerde de hayata geçirileceği için, her bir puan zincire bağlı diğer otellerle karşılaştırılabilecek. Bu da yatırımcıya önemli bir veri olacak? diye konuştu.

Oteller artık ? ölçülebilir? işletmeler olacak
Otellerin çok farklı departman ve hizmet birimlerini bir arada bulunduran kompleks yapılardan oluştuğuna dikkat çeken Ali Rıza Eşkazan, ?Bir otelin cafesi kar ediyor mu? Oda fiyatları gerçekçi mi? Kayıp-kaçak kontrolü işliyor mu? Yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil sistemleri bir arada nasıl kontrol altında tutulabilir? Yatırımcı, bütün bu sorulara, iç denetim hizmeti sayesinde, bağımsız cevaplar bulmakla kalmayacak, aynı zamanda, puanlama sistemi ile işletmesi ?ölçülebilir? olacak? diye konuştu.

Turizmde sirkülasyon çok, sadakat az
İç denetim hizmetinin turizm sektöründe diğer tüm sektörlere göre çok daha kritik olduğunu belirten Eşkazan konuya ilişkin şunları ekledi: ?Turizmde profesyonel yönetici sirkülasyonu çok fazladır. Bu anlamda ?sadakat?in en zayıf olduğu sektör diyebiliriz. Üstelik üst düzey yöneticisi bir başka otele geçtiği zaman ekibini de alıp götürüyor. Bu durum, işletme ve hizmet bazında en kompleks yapılardan biri olan otellerde kurumsal yapının çok güçlü olması kadar, hazırlanan raporların da güvenilir, eksiksiz olmasını zorunlu kılıyor?

Büyüyen Kobi Soluğu İç Denetçide Aldı

Bankalardan sonra denetçi de KOBİ'ye özel hizmet paketi açtı. Türkiye'deki mevcut işletmelerin yüzde 98'ini oluşturan KOBİ'ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler), bankaların ardından, denetim firmalarının sadık müşterisi olmaya aday. Şu günlerde, aklına kurumsallaşmayı koyan, "büyüdüm ama patron olarak her işe yetişemiyorum" diyen ya da, "ortağıma güveniyorum ama denetim de yaptırsam fena olmaz" diye düşünen KOBİ'ler soluğu iç denetim firmalarında almaya başladı.

İşletmelerini, güvenlik kapısından, üretimin son çıktısına kadar hem mali hem de operasyonel anlamda tüm boyutlarıyla iç denetime teslim eden firmalar, Türk Ticaret Kanunu'nun hayata geçmesiyle birlikte bu hizmeti aşamalı olarak zorunlu olarak almaya hazırlanıyorlar. Firmaların bu talebini değerlendiren denetçiler ise ardı ardına KOBİ Hizmet Paketi açmaya başladı.

Yeni kanun sayesinde 2012 KOBİ yılı olacak
KOBİ'lerin sektörleri açısından çok büyük bir potansiyel olduğunu söyleyen İç Denetim Merkezi Kururcu Ortağı Ali Rıza Eşkazan, "KOBİ'ler keşfedilmemiş bakir bir pazar. Bu pazar, yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte uyanacak. 2012 bizim için KOBİ yılı olacak" diye konuştu.

Ekonominin sürükleyicisi KOBİ'lerin öneminin son yıllarda çok daha iyi kavrandığını ve bunun bankacılık sektöründe çok net biçimde ortaya çıktığını belirten Ali Rıza Eşkazan, "İnanıyorum ki, bugün bankaların portföyünde KOBİ'lerin yeri ne ise iç denetim sektöründe de benzer süreç yaşanacak" dedi.

İhracat koçluğu da var Basel'e hazırlamak da
Uzun yıllardır iç denetim sektöründe uzmanlaşan İDM'nin de KOBİ'lere yönelik özel bir hizmet paketi bulunuyor. Bu anlamda İDM, KOBİ'lerin mali denetim, verimlilik, oprerasyonel denetim, üretim süreçlerinin denetimi gibi rutin hizmetlerinin yanı sıra, örneğin ihracat konusunda adım atmak isteyen firmalara, danışmanlık hizmeti veriyor. Pazar araştırması, mal ve hizmet talepleri ve bütokratik işlemlere kadar her türlü detayın bu hizmete dahil olduğunu anlatan Eşkazan, "KOBİ'ler büyüme arzusu yüksek, işletmeler. Bu anlamdabu işletmelerin mali ve operasyonel denetimlerinin yanına yeni hizmet alanları da ekledik" diye konuştu.

İDM'nin KOBİ'lere dönük bir de ilk niteliğinde hizmeti bulunuyor. Uzun yıllardır tartışılan Basel II konusunda, KOBİ'lere hazırlayacak yeni bir hizmet hayata geçirdiklerini anlatan Eşkazan, "Bilindiği gibi Basel, firmaların finansal anlamda yeterlilik kriteri verecek bir uygulama. Basel II ile birlikte kredilerin firmaların notuna göre faizlenecek. Biz de KOBİ'leri bu sürece hazırlayacağız" açıklamasında bulundu. Eşkazan, KOBİ'lere dönük hizmetlerini ihtiyaca göre çeşitlendirerek artıracaklarını söyledi.